Forældreråd

Valg til forældreråd foregår på det første forældremøde i skoleåret.

Det er hensigtsmæssigt, at der vælges 4-5 forældre, samt at alle forældre får mulighed for at sidde i forældrerådet i løbet af skoletiden.

Forældrerådets primære opgave er at være klasselærerens praktiske støtte i klassens og skolens arrangementer. Det være sig klasse ture, klassefester og lignende.

 Endvidere planlægger forældrerådet sammen med klasselæreren to forældremøder om året. Det første forældremøde, som typisk holdes i august, står skolen for.

Klasselæreren vælger i samråd med forældrerådet hvilke temaer, emner eller punkter, der skal arbejdees med ved møderne. Læreren udarbejder en dagsorden for møderne og står for indkaldelse.

Temaerne i overbygningen skal indeholde følgende emner:

  • snak om SSP
  • snak om alkohol og stoffer
  • ungdomsuddannelser
  • afgangsprøve

Forældrerådet har ikke til opgave at formidle kontakt mellem  forældre og lærer/ledelse, ligesom forældrerådet ikke har til opgave at være konfliktløser.  

Eventuelle konflikter eller problemstillinger  bør tages direkte af den enkelte forælder til klassens lærer/skolens ledelse.