Forventningsaftale

- om det gode samarbejde mellem forældre, elever og medarbejdere på Haslev Privatskole

På Haslev Privatskole vil du som elev:

•             Hver dag være med til en undervisning, som er målrettet dit niveau
•             Få mulighed for at udnytte dine evner
•             Være en del af et trygt skolemiljø og få styrket din personlighed
•             Være sammen med dygtige engagerede lærere og pædagoger og gode kammerater

Haslev Privatskole forventer af dig som elev:

•             At du hver dag møder til tiden og er veludhvilet
•             At du har skoletaske, penalhus, bøger m.m. i orden
•             At du hver dag møder forberedt og deltager aktivt i undervisningen
•             At du behandler dine skolekammerater og skolens medarbejdere, som du gerne selv vil behandles
•             At du udviser ansvarsfølelse over for egen og andres læring
•             At du er med til at passe på skolens inventar

På Haslev Privatskole kan I som forældre være trygge ved en skole, hvor:

•             Alle kender alle og føler ansvar for hinanden
•             Der er et højt informationsniveau
•             Der er synlige og tydelige voksne
•             Der stilles krav om ordentlig adfærd og en god omgangstone

Haslev Privatskole forventer af jer som forældre, at I:

•             Deltager i skolens og klassens arrangementer
•             Deltager i forældremøder og skole/hjemsamarbejde i øvrigt
•             Hjælper jeres børn med at holde orden i lektier, skoletaske og penalhus
•             Holder jer orienteret på forældreintra og overholder deadlines
•             Udviser loyalitet over for og opbakning til skolens arbejde

En forudsætning for et godt samarbejde er, at parternes forventninger i rimelig grad bliver opfyldt. I modsat fald må samarbejdet ophøre.