Hvad koster det at være elev?

Nedenstående priser er gældende fra 01.01.18 til 31.12.18

Skolepenge
Fra 0. klasse - 6. klasse er betalingen mdl.  kr.    1.650,-
Fra 7.klasse  - 9. klasse er betaling mdl.  kr.    1.750,-

Skolepengene betales 12 måneder årligt. Et skoleår går fra 01.08.xx - 31.07.xx. 

SFO betaling
Heldags SFO fra 0.klasse -7. klasse er betalingen mdl.  kr.    650,-
Klippekort 10 klip ( 1 klip gælder for hele dagen)  kr.    500,-
Morgen SFO mdl. (hvis der kun er brug for mogensfo) kr.      275,-

SFO betaling 12 måneder årligt. SFO opsiges med 1. måneds varsel til den 1. i måneden.

Opsigelsen sendes til [email protected]

Når en elev optages, betales et administrationsgebyr på kr. 500,-.
Optages en elev på venteliste betales et gebyr på kr. 200,-.
Elevbetalingen pristalsreguleres hvert år i januar.
Vi opkræver over PBS.

Indskud

Hver familie indbetaler et indskud på kr. 6.000.-.
En familie med 2 eller 3 børn betaler således også kr. 6.000,- i indskud og ikke 12- eller 18.000,-.
Beløbet afskrives med kroner 2.000.- årligt regnet fra elevens første skoledag. Eventuelt rest beløb udbetales, når eleven går ud af skolen.
Indskuddet  betales i 3 rater som fordeles over 6 md. Opkrævningen sker over PBS sammen med skolepengene.

Søskenderabat

Der ydes følgende søskenderabat, når søskende går på skolen:
2 børn 13 % - på begge børn i skole og i SFO
3 børn 32 % - på alle 3 børn i skole og i SFO
4 børn 46 %- på alle 4 børn i skole og i SFO

Fripladstilskud

Der kan søges delvis friplads. Fripladsen er afhængig af hjemmeboende børn samt husstandsindkomst.
Nærmere oplysninger kan fås på kontoret: [email protected]

Befordring

Elever på Frie Grundskoler kan få et tilskud til bus- eller togkort alt efter afstand mellem bopæl og skole.
Nærmere oplysninger kan fås på kontoret.

Madordning

Skolen har en kantine med medarbejdere, der hver dag tilbereder frokost til  skolens elever og ansatte.
Frokostmenuen består af en omfattende salatbuffet, en lun ret samt brød og pålæg.
For madordningen inkl. mælk betales  kr. 450,- om måneden ( 11 måneder om året)
For mælkeordning betales kr. 50,- pr. måned.
Juli måned er betalingsfri, men der er frokost til sfo-elever, der er tilmeldt madordning.
Udmeldelse af madordning kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. til [email protected]  

Udmeldelse

Der er 1 måneds opsigelse til den 1. i måneden. Ved udmeldelse 1. maj eller senere,  betales også skolepenge for juli måned.
Udmeldelse til kontoret: [email protected]/ til skoleleder Gitte Fuglsang Kehl: [email protected]