Brug af computere på skolen.

Hovedformålet med brug af computere i undervisningen er, at give eleverne mulighed for at bruge informationsteknologi i faglige sammenhænge, og derved styrke deres kompetence i brugen af teknologien.
 
Udstyrsanvendelse.
  
Computere og andet udstyr er tiltænkt til undervisningsmæssige formål.
Derfor skal anvendelsen prioriteres i følgende rækkefølge:
1.      Løsning af stillede opgaver i forbindelse med undervisningen.
2.      Faglige notater.
3.      Personlig/Privat brug (IKKE I UNDERVISNINGEN)
 
Optræden.
 
Eleverne skal til enhver tid at optræde som ansvarsbevidste brugere af IT-udstyr på Haslev Privatskole og følge de anvisninger de får fra skolen.
 
Sanktionsmuligheder.
 
·         Første overtrædelse af skolens IT-regler, medfører at computeren inddrages og først kan afhentes på kontoret ved dagens       afslutning.
·         Anden overtrædelse medfører at computeren inddrages og den må herefter ikke medbringes i skolen den følgende uge.
·         Ved fortsatte overtrædelser vil yderligere sanktioner komme på tale.
 
Forsikring af computeren.
 
Hvis der sker skader, tab af data eller lignende på elevernes medbragte computere er det elevens/elevens forældres ansvarsforsikring der skal betale for skaden. Skolens forsikring dækker ikke for skaden.
Hvis en anden elev kommer til at lave skade på computeren, er det skadevolderens ansvarsforsikring, der skal betale for skaden. Skolens forsikring dækker ikke for skaden.