Haslev Privatskole accepterer ikke mobning!

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og drilleri. Betegnelsen mobning bruges ofte i flæng og sidestilles ind imellem med mere uskyldige former for drilleri.
Hvad er mobning?

Mobning er en gruppes eller en persons systematiske forfølgelse af en enkelt elev.
Der kan fx være tale om
·         fysisk vold (skub, slag, spark m.m.)
·         handlinger ledsaget af ord, trusler eller hån
·         ubehagelige eller krænkende udsagn (direkte eller via sms, chat osv.)
·         negativt kropssprog
·         bevidst udelukkelse/afvisning
For at kunne afhjælpe problemet er det vigtigt, at skolen kender til det!
Hvad gør vi for at forebygge mobning?

Vi arbejder med ”Trin for trin” for at træne børnenes sociale kompetence.
Vi stiller krav om brug af ordentligt sprog. Alle skolens voksne er meget opmærksomme på ordentlig adfærd og sprogbrug og griber ind øjeblikkeligt, hvis disse normer ikke overholdes.
Vi fokuserer på de gode egenskaber i hver enkelt elev.
Hvis mobning alligevel forekommer:

·         Klasselæreren (eller den lærer, som først bliver bekendt med det) bringer den konkrete situation til ophør og orienterer de berørte forældre, klassens øvrige lærere og skolens ledelse.
·         Der holdes samtale med de involverede elever (evt. med inddragelse af skolens AKT-lærer), og en løsningsplan iværksættes.
·         Klassens lærere følger udviklingen, til problemet er ophørt – og holder forældre og ledelse orienteret.
 
Hvis mobningen fortsætter:

·         De berørte forældre indkaldes til møde med ledelsen og klasselæreren for sammen at finde løsning på problemet.
·         Hvis mobningen til trods for disse bestræbelser fortsætter, vil den eller de elever, der mobber, blive bortvist fra skolen.