Den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin

 

På 9. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk projektopgave, som ikke er en prøve, men en del af undervisningen. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Eleven kan vælge at få udtalelsen og/eller karakteren påført sit afgangsbevis. Opgaven skal udarbejdes inden for et bestemt fag eller en bestemt fagrække.
 
Projektopgaven udarbejdes umiddelbart efter nytår og strækker sig over 5 sammenhængende hverdage. I ugen efter opgaven, fremlægger eleven/gruppen for projektlæreren samt en anden lærer som er udpeget af skolens ledelse.
 
Der stilles krav om følgende i projektopgaven:
  • Et overordnet emne, som er fælles for hele klassen eller klassetrinnet
  • At delemnet findes i et samarbejde mellem eleven og lærerne
  • Hvert delemne er baseret på en problemstilling
  • En problemstilling er i denne sammenhæng et sæt af spørgsmål
  • Eleverne arbejder med delemnet enkeltvis eller gruppevis
  • Lærerne vejleder eleverne gennem hele undervisningsforløbet
  • Resultatet præsenteres ved en fremlæggelse
  • Eleverne vælger udtryksform
Bemærk at projektopgaven ikke er en prøve, og eleven skal ikke arbejde under prøvelignende forhold. Det betyder, at eleven gerne må snakke med og få hjælp af andre voksne end læreren i projektforløbet.