Velkommen til Haslev Privatskole

Haslev Privatskoles historik går tilbage til 1973, men skolen har eksisteret i sin nuværende skikkelse siden juli 2000.
 
Skolen er tosporet på samtlige klassetrin fra førklasser til og med 9. klasse. Vi afslutter 9. klasse med afgangsprøve.
Skolen er vokset kraftigt de seneste år, og vi har i 2016 nået et elevtal på omkring 425 .
 
Til skolen er der tilknyttet en SFO med morgen- og eftermiddagsåbent.

Vi vil gerne være kendt som en skole med tydelige voksne, der tør stille aldersrelevante krav og forventninger til 
eleverne. Omvendt forventer vi også det samme af os selv.

Vores kultur er baseret på en god omgangstone og en ordentlig adfærd.
Ligeledes har vi en dresscode der fritager  både elever og ansatte for at forholde sig til de nyeste modetendenser og de udtryk og signaler det sender. 

Derfor hører kasketter og huer indendøre ikke til hos os, ligesom bare maver og alt for dybe udskæringer hos pigerne og  udsigt til drengenes underbukser, heller ikke er accepteret.

Målsætning

Haslev Privatskoles medarbejdergruppe, ledelse og bestyrelse opfatter det at drive skole som en spændende og udfordrende opgave.
Vi vil gerne yde den bedste undervisning og gøre skolegang til en god oplevelse. 
Vi ønsker at medvirke til, at vores elever bliver til åbne, fleksible, vidende og socialt bevidste medborgere.
 
Haslev Privatskole er uafhængig af politiske og religiøse ideologier og arbejder ud fra følgende målsætning:
Børn skal rustes til at klare fremtidens uforudsigelig.
 
Værdigrundlag
 
Haslev Privatskole arbejder hver dag med at:
 • Skabe et fagligt skolemiljø præget af tryghed, tillid og ansvarlighed
 • Styrke den enkelte elevs personlighed og evne til at tage medansvar
 • Udvikle elevernes forståelse for samspillet mellem det enkelte menneske og samfundet
 • Skabe selvstændige, nysgerrige og eksperimenterende individer inden for fællesskabets rammer
 • Tilpasse den faglige indlæring til den enkelte elevs niveau og sociale færdigheder
 
Haslev Privatskole vil gerne være kendt for:
 • En høj grad af faglighed
 • Klassekvotienter der understøtter et godt fagligt og socialt miljø
 • Et godt læringsmiljø
 • At være en mobbefri skole
 • At være rummelig over for forskellighed, men ikke over for generende adfærd
 • Høj vægtning af IT i undervisningen
 • At udvikle kreativitet og musikalitet
 • At tilbyde faget projekt
 • At tilbyde sund mad
 • Et tæt, gensidigt forpligtende og velfungerende forældresamarbejde
 • Dygtige og engagerede medarbejdere