Friplads og befordringstilskud

Frie Grundskoler tildeles midler til delvise fripladser.
Fripladserne fordeles ud fra en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i husstandsindkomsten samt antallet af hjemmeboende børn i familien.
Fripladser fordeles 1 gang årligt ved skoleårets start.
Der kan ydes tilskud til elevers befordring alt efter skolevejens længde, sikkerhed og elevens alder. Spørg skolens kontor for nærmere oplysninger.