Læseplan for matematik 0. årgang
 
Format er et matematiksystem, som bygger op omkring en elevbog opdelt i seks faglige og tematiske kapitler.
 
Områder
Mål
Materiale
Evaluering
”Stranden”
Tallene 0-9
Give børnene en talforståelse, samt gøre dem fortrolige med tallenes navne og udseende. Kunne tælle og angive et antal/en værdi med et talord. De skal lære tal rækkefølgen.
Format
Værkstederne som hører til emnet.
Kopi ark
Læringsstile
Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan
Geometri
Børnene skal genkende og skelne mellem forskellige overordnede geometriske former.
Skal kunne navngive cirkler, firkanter og trekanter.
Børnene skal kunne gengive/tegne og genkende ovenstående geometriske træk fra virkeligheden.
Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile
Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan
”Legetøj”
Tallene fra 0-20
Børnene skal blive fortrolige med tallenes navne og udseende.
De skal kunne tælle og angive et antal/en værdi med et tal ord. Kende rækkefølgen. De skal kunne kende forskellige værdier. Opnå forståelse af sammenhængen mellem antal, tal ord og talsymbolder
Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile
Evalueringshæfte
KTI test
Elevplan
”Cirkus plus”
Plus
Børnene skal stifte bekendtskab med forskellige situationer hvor plus anvendes.
 De skal lære regne symbolerne + (plus) og = (lig med) at kende.
De skal blive fortrolige med den lille plus tabel (plus stykker med to tal fra 0-9).
Skal kunne anvende forskellige metoder og redskaber til at finde summen af to tal under 10
Format
Værkstederne som hører til emnet.
Kopi ark
læringsstile
Evalueringshæfte
KTI test
Elevplan
”Ridderborgen”
Mønstre og spejling
Børnene skal bygge, farve, tegne og fortsætte mønstre.
De skal kunne finde spejlingsakser i figurer og tegninger.
Farvelægge, så figurer bliver symmetriske.
De skal kunne afgøre om noget er symmetrisk eller ej.
Format
Værksteder som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile
Evalueringshæfte
KTI test
Elevplan
Mad”
At lære minus
Børnene skal stifte bekendtskab med forskellige situationer hvor minus anvendes.
Kunne anvende forskellige metoder og redskaber til at finde forskellen mellem to tal under 10.
Lære regne symbolet minus  (-) at kende og repetere ”lig med” tegnet (=).
De skal opnå fortrolighed med den lille minus tabel (minus stykker med to tal fra 0-10) 
Format
Værksteder som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile
Evalueringshæfte
KTI test
Elevplan
 
 
Læseplan for matematik 1. årgang
 
Områder Mål Materialer Supplerende
Talforståelse
Kende til naturlige tals opbygning
Bestemme tal
Rækkefølge
Lige og ulige
Matematiktak
Kontext
Sigma
Tællematerialer og lommeregner
Ordne tal på kort
LG
Addition
Lære symbolerne + og =, forstå dem og anvende dem
Ti’er venner
Plustabel
Talområde 0-30
Matematiktak
Kontext
Sigma
Terninger, spillekort, centicubes, fingre, tællematerialer
Talrække og taltabel
Matematikbogen.dk
Pengeby.dk
LG
Geometriske figurer
Formerne3, 4, 5 og 6 introduceres samt cirklen
Genkende og gengive former
Opdele og sammensætte geometriske former
Forståelse for areal og omkreds
Matematiktak
Kontext
Sigma
Geometriske brikker
Sømbrædt
Lineal
Matematikbogen.dk
Pengeby.dk
LG
Subtraktion
Lære symbolerne – og =, forstå og anvende dem
Minustabel
Talområde 0-30
Tællemetode
Matematiktak
Kontext
Sigma
Terning, spillekort, centicubes, fingre, tællematerialer
Talrække og tabeller
Matematikbogen.dk
Pengeby.dk
LG
Spejling og mønstre
Symetri
Symetriakser
Mønstre
Spejling
Geometri i hverdagen
Symboler og skilte
Matematiktak
Kontext
Sigma
Spejle
 
Matematikbogen.dk
Pengeby.dk
LG
Talsystem
Titalssystemet
1’ere, 10’ere og 100’ere
Rækkefølge
Tællemåder
Plus
Oversætte tocifrede tal
Udtale navne fra 1-100
Matematiktak
Kontext
Sigma
Tællematerialer
Talrække og taltabel
Centicubes
Matematikbogen.dk
Pengeby.dk
LG
Mål, vægt og klokken
Længde, vægt og tid
Sammenligne og ordne målinger
Måleenheder:
Gram, meter, centimeter osv.
Metersystemet
Gamle danske længdemåleenheder
Matematiktak
Kontext
Sigma
Centicubes, fingre, vægte, målehjul, målebånd, og tavlelineal
Talrække og taltabel
LG
Loppemarked
Plus og minus
Veksle
Fylde op og tage ud
Matematiktak
Kontext
Sigma
Terninger, spillekort, centicubes, fingre, tællematerialer
Talrække og taltabel
LG
Pengeby.dk
 
 
 Læseplan for matematik 2. årgang
 
I 2.kl. bruger vi primært Format, men har supplerende materiale i Matematiktak samt Matematrix.
Format består af: 1 elevbog, 1 evalueringshæfte, 1 lærervejledning, 1 værkstedskasse, 2 træningshæfter, 8 onlineaktiviteter samt nogle downloads.
Evaluering er MG-prøven i maj. Derudover er det muligt at lave ugentlige/månedlige afleveringsopgaver i regnehæfte, med de områder vi har arbejdet med.
(overskrifterne er kapitler i bøgerne )
 
  Format Matematiktak Matematrix
Plusmåder
Plushistorier
Overslag
Sommer i Danmark Plus Addition s.37-52
Statistik og kombinatirik Tivoli Statistik og sansynlighed Chance s. 39-48
Subtraktion:
Minusmåder
Minushistorier
Overslag
Træer Minus, afrunding
Subtraktionsmetoder
s.1-14
Flytninger og ligedannethed:
Kvadrater og rektangler
Sørøvere
Geometriske former og figurer.
Vinkler
Byg og tegn s.25-36
Multiplikation:
Gentage plus
Gange
Regnehistorier
Fødselsdag Gange Multiplikation s.49-62
Titalssystemet:
1’ere, 10’ere, 100’ere
Rækkefølge
Plus og minus
Vild med dyr Positioner
Positionssystemet
 s. 9-24
Areal og omkreds:
Halv, hel og dobbelt
Måling
Kolonihaven Omkreds og areal
Areal s. 53-64
Mere om areal
s.15-26 (bog b)
Addition og subtraktion Gårdbutikken   Valg af regningsart s.27-38
 
 
Når der arbejdes med Format er arbejdsgangen således:
Til hvert kapitel er der en introhistorie, som læses højt for eleverne. Introhistorien sporer eleverne ind på, hvad de skal til at arbejde med.
Til introhistorien hører nogle supplerende opgaver, som løses i fællesskab i klassen, umiddelbart efter oplæsning af historien.
Når historien er læst højt og gennemgået arbejdes der de kommende uger ca. 2-3 uger i kreative værksteder, som omhandler det emne de er blevet introduceret til via højtlæsningshistorien. Arbejdet i værkstederne er bygget op efter princippet om børn forskellige læringsstile. Der er værksteder der tilgodeser den enkelte elevs læringsstil. Der forefindes en værkstedskasse til 2.klasse med tilhørende værkstedsvejledning og kreative materialer. Der er ligeledes værkstedskort til hvert emne.
 
 
Læseplan for matematik 3. årgang
 
I 3.kl. bruger vi primært Format, men har supplerende materiale i Matematiktak samt Matematrix.
Format består af: 1 elevbog, 1 evalueringshæfte, 1 lærervejledning, 1 værkstedskasse, 2 træningshæfter, 8 onlineaktiviteter samt nogle downloads.
Evaluering er Mat.prøven i maj. Derudover er det muligt at lave ugentlige/månedlige afleveringsopgaver i regnehæfte, med de områder vi har arbejdet med.
(overskrifterne er kapitler i bøgerne )
 
  Format Matematiktak Matematrix
Division:
Dele
Rest
regnehistorier
Pizzeria Dele (2) Deling (s.37-50)
Koordinatsystem:
Koordinatsystem
Flytninger
Vinkler
Trafik  
Koord.sys. (s.23-26)
Vinkler (s.37-48)
Sandsynlighed og statistik:
Andsynlighed
Statistik
Kombinatorik
Chance på spil Statistik og sansynlighed Chance (s.27-36)
Multiplikation og division:
Gange
Dele
Regnehistorier
Dyrehandlen Gange/dele Multiplikation (s. 9-22)
Rumfang:
Rumfang
Tegning
mønstre
Æsker Omkreds, areal og perspektiv Areal (s.51-64)
Brøker og decimaltal:
Brøker
Decimaltal
Regnehistorier
Mejeriet Brøker (s. 1-14)  
Måling og omskriving:
Omskriving
Måling
Enheder
På arbejde Mål og vægt  
Repetition:
Regning
Tal
Måling
Figurer
Sandsynlighed  og statistik
De Olympiske Lege Geometriske former og figurer Ligedannethed (s. 15-26)
 
 
Læseplan for matematik 4. årgang
 
Format 4. klasse
Sekundære
Bogsystemer
It-programmer Indlæringsniveau
Tal Matematrix, Sigma 4 Skolemat. - Hexaville  
Figurer Matematiktak 4 Matematikbogen.dk Introduktion
Regning Faktor 4 Matematik i måneby Introduktion
Logik   Matematik delta Introduktion
Tegning     Introduktion
Statistik – sandsynlighed     Introduktion
Funktioner     Introduktion
Målinger     Introduktion
Systemer, rækker, mønstre     Introduktion
 
 
Læseplan for matematik 5. årgang
 
Format 5. klasse
Sekundære
Bogsystemer
It-programmer Indlæringsniveau
Tal Sigma 5 Skolemat. - Hexaville Har kendskab
Figurer Matematiktak 5 Matematikbogen.dk Har kendskab
Regning Faktor 5 Matematik i måneby Har kendskab
Logik   Matematik delta Har kendskab
Tegning     Har kendskab
Statistik – sandsynlighed     Har kendskab
Funktioner     Har kendskab
Målinger     Har kendskab
Systemer, rækker, mønstre     Har kendskab
 
 
Læseplan for matematik 6. årgang
 
Format 6. klasse
Sekundære
Bogsystemer
It-programmer Indlæringsniveau
Tal Sigma 6 Skolemat. - Hexaville Kan anvende
Figurer Matematiktak 6 Matematikbogen.dk Kan anvende
Regning Faktor 6 Matematik i måneby Kan anvende
Logik   Matematik delta Kan anvende
Tegning     Kan anvende
Statistik – sandsynlighed     Kan anvende
Funktioner     Kan anvende
Målinger     Kan anvende
Systemer, rækker, mønstre     Kan anvende
 
 
Læseplan for matematik 7. årgang
 
At bo:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Målestoksforhold     s. 5, 6 + 9 Udendørs; måle og tegne
Areal 7-5 Areal matematikbogen.dk   Udendørs; måle store arealer ex. Fodboldbanen, volleybanen etc.
Vinkler   Galapagos.dk   Måle store vinkler på skolen
Kombinatorik   matematikbogen.dk   Lodtrækning
Talfølger        
Diagrammer 7-9 Diagrammer Excel    
Sport:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Konstruktioner       Konstruere store figurer
Statistik   Excel    
Regneregler og ligninger 7-6 Reduktion og ligninger      
Sandsynlighed   Sysform.dk   Praktiske værksteder med tælletræ og med/uden tilbagelægning
Miljø:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Procent, decimal og brøk   Sysform.dk    
Areal   matematikbogen.dk    
Rumfang       Måle rumfang udendørs ex. legehus
Procent   Galapagos.dk    
Lineære forhold, arealforhold     s. 7+8  
Julestjerner:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Regulære polygoner        
Rumgeometri        
Vinterferie i Norge:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Procent   Galapagos.dk    
Hastighed        
Valuta       Øve brug af millimeterpapir
Handelsregning   Sysform.dk    
Negative tal 7-1 Tal      
Symmetri i mønstre        
Ud i himmelrummet:                                                                                                                                  
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Grafisk afbildning af funktioner 7-7 Funktioner   Tema s. 48+49 Tværfagligt forløb m. fysik/kemi
Cirklens omkreds og areal 7-10 Cirkler      
Tier-potens        
Drejning       Prikke stjernebilleder på karton
Konstruktioner     s. 57-61  
Forbrug:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Statistik     s. 25-35 Udarbejde statistikker ud fra praktiske observationer
Brøkregning 7-3 Brøker
matematikbogen.dk
galapagos.dk
   
Ligninger 7-6 Reduktion og ligninger
elevdelta.emu.dk
matematikbogen.dk
galapagos.dk
   
Rentesregning     s. 71-75 Arbejde med rentetabeller i formelsamling, Firmaprojekt
Kombinatorik   matematikbogen.dk    
Malaysia:
Matematik-tak Pitropolis Andet Sigma 7 (ny) Aktiviteter
Tid   Galapagos.dk    
Forhold 7-4 Del og helhed     Praktiske tegneopgaver
Perspektiv   galapagos.dk    
Kurver i koordinatsystemet 7-8 Grafer og koordinater      
Mønstre        
Temaer der ligger ud over:
Bøger Pitropolis Andet Aktiviteter
Færdighedstest   Sysform.dk  
Pythagoras   temahæfte  
Arkimedes Sigma 7      
Storebælt Sigma 7      
 
Efter 7. klasse skal eleverne kunne:
 
Tallene som værktøj:
 • Sikkerhed i positionssystemet.
 • Kendskab til parentesregler.
 • Kunne dividere med tocifrede tal.
 • Kunne forkorte og forlænge brøker.
 • Kunne addere og subtrahere brøker og blandede tal.
 • Sikkerhed i procentregning.
 • Viden om sammenhænge mellem decimaltal, brøker og procent.
 • Kendskab til potenstal kvadratrod.
 • Kendskab til naturlige tal ganget med l0-potens.
 • Sikkerhed i kvadrattal, kubiktal og primtal.
 • Kendskab til reduktioner.
 • Kunne løse enkle ligninger og uligheder.
 
Form og tegning som geometriens udgangspunkt:
 • Kunne anvende formler til beregning af figurers areal og rumfang.
 • Sikkerhed i tegning af retvinklede, ligebenede trekanter og ligedannede figurer.
 • Sikkerhed i konstruktion af simple figurer (firkanter og trekanter).
 • Kunne tegne midtnormal og vinkelhalveringslinie.
 • Kunne tegne ind- og omskreven cirkel.
 • Kunne forstå og beskrive forskellige firkanter.
 • Kendskab til den pythagoræiske læresætning.
 
 • Kunne tegne enkle figurer isometrisk og perspektivisk.
 
Matematik i anvendelse:
 • Anvende regneregler for positive og negative tal.
 • Anvende handelsregning og valutaregning.
 • Sikkerhed i mål og omsætning.
 • Anvende målestoksforhold.
 • Kendskab til sandsynlighedsbegrebet.
 • Kendskab til massefylde.
 • Kendskab til frekvensberegning og gennemsnitsværdier.
 • Kunne anvende statistisk materiale.
 • Kunne anvende regneark som statistisk hjælpemiddel.
 • Anvende cirkeldiagram og %diagram.
 • Kendskab til tolkning af forskellige typer diagrammer.
 
Problemløsninger og arbejdsmetoder:
 • Færdighed i at opstille skriftlige opgaver.
 • Formulere problemstillinger og løse dem.
 • Anvende mundtlig fremlæggelse af løsninger.
 
Test og evaluering:
 • MG diagnostisk prøve for 7. klasse i april/maj.
 
Læseplan for matematik 8. årgang
 
Ud i naturen:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Tesselationer      
Talfølger 8-5 Funktioner og talfølger    
Kombinatorik og sandsynlighed   matematikbogen.dk, Sigma (gl.) s. 28-36  
Ind i musikken:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Brøker   matematikbogen.dk  
Cirkler      
Procent      
Storebæltsbroen:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Perspektiv      
Formler      
Funktioner 8-4 Funktioner Sigma (gl.) s. 41-52  
Op mod jul:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Rumfigurer      
Ungdomsskolen:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Statistik 8-10 Statistik Sigma (gl.) s. 126-132  
Sandsynlighed 8-9 sandsynlighed Sigma (gl.) s. 114-121  
Løn og valuta      
Store videnskabsmænd:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Retvinklede trekanter 8-2 Trekanter (Pythagoras)    
Kvadratrod   Sigma (gl.) s. 108-111  
Tier-potenser   Sigma (gl.) s. 101-107  
Mode:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Ligedannethed      
Handelsregning, procent 8-7 Økonomi Sigma (gl.) s. 73-97  
Rente      
Mayaerne:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Rumfang, massefylde 8-8 Rumfang og overflade    
Regneregler      
Flytninger      
Sport:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Ligninger   matematikbogen.dk, Sigma (gl.) s. 14-23 + s. 136-144  
Trekanter      
Grafisk ligningsløsning      
Temaer der ligger ud over:
Bøger Pitropolis Andet Aktiviteter
Sinus og Cosinus (Sigma (gl.) s. 56-69) 8-1 Algebra    
  8-6Tegning (målestoksforhold)    
færdighedstest   Sysform.dk  
 
Efter 8. klasse skal eleverne kunne:
 
Undervisningen bygger videre på de erfaringer, som eleverne får i skolen, familiens liv og det nære såvel som det nationale samfundsliv. Faget skal opleves som et nyttigt redskab til løsning af praktiske og teoretiske opgaver i hverdagen.
 
Tal og Algebra:
Tallene anvendes i beskrivelsen af den praktiske virkelighed i samspil mellem hoved­regning, overslagsregning og brug af lommeregner. Sammenhæng mellem problem ­løsningsmodel - og resultat vurderes og diskuteres. Talområdet udvides til at omfatte de reelle tal. I arbejdet med at løse praktiske og teoretiske problemer arbejdes med variabler, formler, funktioner og ligninger samt grafiske afbildninger.
 
Delmål.
 • Anvende negative tal.
 • Anvende potenser.
 • Anvende brøker.
 • Anvende kvadratrod og kubikrod.
 • Anvende parentesregler.
 • Anvende reduktion.
 • Sikkerhed i ligninger - herunder funktioner og grafisk afbildning af y=ax+b.
 
Geometri:
Eleverne skal have viden, kunne fortolke og selv konstruere og fremstille geometriske tegninger, herunder isometri- og perspektivtegning. Sammenligning, beregning og vurdering af egenskaber ved de geometriske figurer indgår.
 
Minimumsmål.
 • Sikkerhed i brug af formler for areal af fx trekanter, firkanter, cirkler og rumfang af kasser og cylinder, og pyramider osv.
 • Kunne tegne almindelige polygoner.
 • Kendskab til praktisk brug af arbejdstegning.
 • Fortsat anvendelse af isometrisk- og perspektivisktegning og mønstre.
 • Sikkerhed i målestoksforhold.
 • Kunne anvende Pythagoras' læresætning.
 • Kunne foretage flytninger af geometriske figurer.
 
Matematik i anvendelse:
Eleverne skal kunne behandle problemstillinger tilknyttet samfundsmæssige forhold. De skal kunne fremskaffe, vurdere og præsentere data og informationer bl.a. ved hjælp af tabeller og grafer. De skal kunne benytte databaser og regneark i problemløsningen.. Sandsynlighedsbegrebet indgår også i behandlingen af forskellige problemstillinger.
 
Delmål.
 • Bearbejdning af data
 • Anvende hyppigheds- og frekvenstabeller.
 • Kunne beregne sandsynlighed af enkeltudfald med samme sandsynlighed.
 • Anvende kombinatorik.
 • Kunne opstille simpelt budget og faktura i regneark.
 
Kommunikation og problemløsning:
Kunne skriftligt og mundtligt formulere problemstillinger, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forskellig vis ved brug af matematik.
 
Test og evaluering:
 • MG diagnostisk prøve for 8. klasse i april/maj.
 
Læseplan for matematik 9. årgang
 
Design:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Spejling og parallelforskydning 9-4 Tegning Sigma (gl.) s. 92-108  
Arbejdstegning og perspektiv 9-4 Tegning    
Vinkler 9-4 Tegning    
Ung i arbejde:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Løn og skat 9-5 Økonomi Infa: Økonomi, Sigma (gl.) s. 6-13  
Regning med negative tal      
Areal og rumfang 9-2 Rumfangsformler matematikbogen.dk, sigma (gl.) s. 18-24  
Hørning kommune:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Trekanter   Infa: Geometri  
Procent      
Vækst   Sigma (gl.) s. 60-73  
Jul:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Konstruktioner      
Ekspeditioner:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Funktioner
9-7 Ligninger og funktioner
9-8 Stykvise funktioner
Infa: Tal og algebra
www.edu.esh.dk/elearning/
DVGmat/funktioner.htm
 
Potens og rod   Sigma (gl.) s. 33-35  
Rumfang og massefylde      
Spis ordentligt, knægt:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Formler   Sigma (gl.) s. 30-32  
Statistik 9-3 Statistik Infa: Chancelære, Sigma (gl.) s. 127-141  
Ligninger og uligheder 9-6 Reduktion og ligninger
www.edu.esh.dk/elearning/
DVGmat/funktioner.htm
matematikbogen.dk
 
www:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
To ligninger med to ubekendte  
www.edu.esh.dk/elearning/
DVGmat/funktioner.htm
 
 
Kombinatorik  
Infa: Chancelære
matematikbogen.dk
 
Valuta   Infa: Økonomi  
Roskilde festival:
Matematik-tak Pitropolis Andet Aktiviteter
Målestoksforhold      
Rumgeometri  
www.edu.esh.dk/elearning/
DVGmat/rumligefigurer.htm
 
 
Sandsynlighed 9-9 Sandsynlighed Infa: Chancelære, Sigma (gl.) s. 112-123  
Temaer der ligger ud over:
Bøger Pitropolis Andet Aktiviteter
Andengradsligning Sigma (gl.) s. 38-39 9-1 Regne (brøker)    
Geometri Sigma (gl.) s. 80-91 9-10 Bevisførelse    
færdighedstest   Sysform.dk  
Test 9.   Sysform.dk  
 
Efter 9. klasse skal eleverne kunne:
 
Undervisningen bygger videre på de erfaringer eleverne har. Der arbejdes med praktiske problemstillinger, anvendt matematik og med at give faglige begrundelser.
Eleverne skal udvise stor selvstændighed og kunne fordybe sig i faglige emner. De skal i arbejdet med praktiske matematiske problemstillinger kunne veksle mellem praksis og teori,
 
Tal og algebra:
Tallene anvendes i beskrivelsen af den praktiske virkelighed og til at belyse praktiske og teoretiske problemstillinger. Talområdet udvides til at omfatte de reelle tal. Der arbejdes med at eleverne udvikler større talforståelse, herunder tallenes egenskaber og samspillet mellem regningsarterne. Som middel til at løse praktiske og teoretiske problemer arbejdes med variabler, formler, funktioner og ligninger samt grafiske afbildninger.
 
Delmål.
 • Kunne forstå og anvende negative tal.
 • Sikkerhed i anvendelsen af potenstal og potensregneregler med positiv eksponent.
 • Sikkerhed i regning med brøker.
 • Sikkerhed i reduktion og parentesregler ved multiplikation og division.
 • Sikkerhed i at løse ligninger og uligheder af l. grad samt afbildning af disse.
 • Kendskab til løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte.
 • Kunne anvende ligefrem og omvendt proportionalitet.
 • Kunne opstille funktioner ud fra tabel eller graf.
 • Kendskab til løsning af simple 2.gradsligninger.
 
Geometri:
Eleverne skal have viden om, kunne tolke, selv konstruere og fremstille geometriske tegninger, herunder isometriske- og perspektiviske tegninger. Sammenligning, beregning og vurdering af egenskaber ved de geometriske figurer indgår.
 
Delmål.
 • Kendskab til almindelige polygoner.
 • Kendskab til rumlige figurer.
 • Sikkerhed i beregning af areal og rumfang ved hjælp af formler.
 • Sikkerhed i arbejdet med vinkler.
 • Sikkerhed i Pythagoras´ læresætning.
 • Sikkerhed i flytninger af figurer i et koordinatsystem.
 • Sikkerhed i at tegne og beskrive enkle isometriske og perspektiviske tegninger.
 • Kunne tegne og beskrive mønstre.
 • Kunne benytte sinus og cosinus relationerne.
 
Matematik i anvendelse:
Eleverne skal kunne behandle problemstillinger tilknyttet samfundsmæssige forhold, herunder økonomi, teknologi og miljø. De skal kunne fremskaffe, vurdere og præsentere data og information bl.a. ved hjælp af tabeller og grafer. De skal kunne benytte databaser og regneark. Sandsynlighedsbegrebet indgår også i behandlingen af forskellige problemstillinger.
 
Delmål.
 • Benytte handelsregning f.eks. køb/salg. Herunder beregninger af fortjeneste og tab i kroner og procent.
 • Sikkerhed i beregning af fremmed valuta.
 • Kendskab til beregning af værdipapirer.
 • Udføre databehandling.
 • Benytte kombinatorik og sandsynlighedsberegninger.
 • Kunne anvende forskellige former for grafer og diagrammer i problemløsninger.
 • Sikkerhed i simpel rentesregning og kendskab til rente og effektiv rente.
 
Kommunikation og problemløsning:
 • Kunne formulere problemstillinger både skriftligt og mundtligt, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forskellig fordelagtig vis.
 
Test og evaluering:
 • FSA Færdighedsregning, problemregning, MG prøve, terminsprøve.