Læseplan for musik 0.-6. årgang
 
Hvad kan vi tilbyde:
 • To musikpædagoger fra Rytmisk Musikkonservatorium.
 • 4 musiklærere.
 • Musikundervisning fra 0. kl. til 6.kl.
 • Frivillig musik for overbygningen
 • Deltagelse ved musik- og teaterfestival
 • Koncert ved jule- samt sommerfest
 • Forårskoncert
 • Deltagelse ved Spil Dansk Dagen
Det personlige plan:
 • Skabe glæde igennem den musiske aktivitet
 • Styrke den enkelte elevs selvværd i forbindelse med den musiske præstation
 • Opnå samvær og samhørighed i forbindelse med sammenspil
 • Igennem instrumentspil styrkes børnenes musiske og sociale kompetencer
 • Integration af musikalitet i kroppen styrker børnenes koncentration og evne til at holde fokus
 • Udvikle kvalitetsfornemmelse
 • Musikken opleves gennem alle sanser og inviterer til nærvær og tilstedeværelse
 
Det faglige plan:
 
 • Børnene skal kunne læse og bruge noder
 • Opnå et velfunderet rytmisk fundament
 • Være i stand til at holde puls
 • Opnå kendskab og færdigheder i instrumentspil
 • Formidle musikken på en indlevende måde
 • Opnå viden indenfor en bred vifte af musikgenrer samt kunstnere
 • At kunne skelne ml. genrer og musikalske perioder
 • Være i stand til at improvisere
 • Lære et bredt udvalg sange fra den danske sangskat samt internationale sange
 
 
Undervisningens udformning:
 
Indskoling: Rytmetræning, nodelære, dans, introduktion til sammenspil, udtryk og formidling, stemmebrug, leg med improvisation og komposition, kendskab til klassisk musik
 
Mellemtrinet: Hovedvægt på sammenspil(ca. en times varighed). Øvrige aktiviteter er: Sang, dans, musikteori, rytmeøvelser, oplæg om kunstnere samt musiske perioder. Videreudvikling af improvisation og komposition
 
Overbygning: Skolens band, sammenspil, musikteori, stemmebrug, udvikling at instrumentale færdigheder, oplæg om kunstnere samt musiske perioder, skal spille til skolens arrangementer som husband, optræde ved musik- og teaterfestival, improvisere, komponere