Lokal undervisningsplan for Mad og Livsstil på Haslev Privatskole

 
På Haslev Privatskole vægter vi at eleverne bliver bevidstgjort om mad, sundhed m.m. i et bredt perspektiv. Derfor er Mad og Livsstil den røde tråd igennem vores hverdag. Den røde tråd går fra vores overordnede sundhedspolitik ned gennem skolen praktiske dagligdag – i miljøet kan eleverne dufte smage tingene i vores køkkenhave, samt fra vores kantine. Vores kantine er synlig i dagligdagen – lige fra tilberedningsfasen til den æstetiske, velsmagende, hjemmelavede buffet der serveres dagligt på skole. I undervisningen kan eleverne i fagene – tema, værksted, matematik, biologi, natur/teknik, historie opleve det at beskæftige sig med kosten som en sammenhængende mangesidig tilgang. Desuden vægtes det at eleverne kan fortolke og beskrive de sanseindtryk som de møder.
 
Formålet med undervisningen i Mad og Livsstil er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv. Målet er at bibringe vores elever kvalitetstrang, stor madkærlighed og umami.
Eleverne skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af områdets betydning for ressource og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre
 
Gennem æstetiske, praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver skal eleverne have mulighed for at udvikle selvværd, fantasi, livsglæde og erkendelse, så de i fællesskab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i det private liv og i samfundet.
 
Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati.
 
 
Kost, ernæring, hygiejne
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 • redegøre for energibehov og energigivende stoffers, fibres, vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning
 • vurdere, planlægge og tilberede dagskost, måltider og retter.
 • redegøre for mikroorganismers forekomst, betydning, vækstbetingelser og spredning samt have en forståelse af de almindeligste opbevarings- og konserveringsprincipper
 • anvende almene hygiejneprincipper ved tilberedning, opbevaring og konservering af fødevarer.
 
Madlavning og måltider
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 • tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder
 • sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer
 • planlægge indkøb og arbejdsproces
 • få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv
 • eksperimentere med fødevaresammensætninger og krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk
 • reflektere over og sætte ord på sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt det æstetiske i forbindelse med fødevarer og måltider
 • tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre.
 • eleverne bør opleve at al mad kan tilberedes fra bunden og gøres velsmagende uden kunstig tilsætning. Herunder opleve at pålæg og andre skiveskårne fødevarer er et produkt af en tilberedningsproces
 
Fødevarer, forbrug, hygiejne
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 • sætte navne på almindeligt anvendte råvarer/fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne
 • eksperimentere med ingredienser og metoder med henblik på at få indsigt i sansernes betydning for velsmagende mad
 • vurdere en vare ud fra en varedeklaration og have kendskab til mærkningsordninger
 • få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse)
 • Viden om hvilke faktorer, der styrer vores forbrug, kostvaner og husarbejde
 • forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og livskvalitet
 • anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask, rengøring, vask og affaldshåndtering
 • tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed og livskvalitet
 • At elevernes i dagligdagen er en del af et miljø, hvor de oplever tilgængelighed af råvarer, f.eks. krydderurter fra skolens egen nyttehave.