Hvordan bliver man elev 

Haslev Privatskole tilstræber at der skal være 22 elever i hver klasse.
Fra 7. klasse og opefter kan elevtallet være på 24 såfremt klasserne kan rumme det både fagligt og socialt. 
Vil du gerne undersøge om Haslev Privatskole er noget for netop dit  barn, så kontakt os.
Vi aftaler herefter et møde, hvor I som forældre kan se skolen og høre om vores værdigrundlag og dagligdag.
I tager herefter stilling til om I vil skrive jeres barn op til skolestart. I foråret inden skolestart indkaldes forældre og barn til et afklarende møde, for at sikre, at jeres barn er skoleparat.
Ved optagelse / skoleskift midt i et skoleforløb aftaler vi altid en besøgsuge. Besøgsugen er jeres og jeres barns mulighed for at vurdere, om skolen opfylder jeres umiddelbare forventninger. Det er samtidig skolens mulighed for at vurdere, hvor vidt vi matcher jeres barn både fagligt og socialt.
Besøgsugen evalueres med henblik på optagelse på Haslev Privatskole.